Budget 2021

Regionfullmäktige beslutade om verksamhetsplan och budget 2021 på sitt sammanträde 2-3 november.

Framsida av budget 2021: kvinna pussar på bebis

Några exempel på satsningar i budget 2021:

  • Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt cirka 40 miljarder kronor 2021 vilket är nästan 2 miljarder kronor mer än under 2020. Inom hälso- och sjukvården prioriteras tillgänglighet och att korta vårdköer som bland annat uppstått under covid-19 och utvecklingen av den nära vården och primärvården som får en särskild satsning på cirka 173 miljoner kronor.
  • Kollektivtrafiken får 8 miljoner kronor för att testa och utveckla nya lösningar för framtidens landsbygdstrafik. Därutöver får nämnden 300 miljoner kronor i statsbidrag som kompensation för intäktsbortfall under pandemin och för att trafiken ska planeras med hänsyn till hela Skånes behov av arbetspendling, utveckling och hållbar tillväxt. 
  • Kulturverksamheten får 5 miljoner kronor för att skapa ännu bättre förutsättningar att arbeta utifrån nyss beslutad Regional kulturplan för Skåne 2021-24 och ett än starkare kulturliv i Skåne.
  • Det regionala utvecklingsarbetet förstärks med 15 miljoner kronor för att arbeta med kompetensutveckling inom Region Skånes egen organisation och för att öka produktiviteten i det skånska näringslivet, i samarbete med näringsliv och akademien.

Dokument

  • Verksamhetsplan och budget 2021-23

    ( .pdf, 5,4 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.