Budget 2021

Regionfullmäktige beslutade om verksamhetsplan och budget 2021 på sitt sammanträde 2-3 november.

Några exempel på satsningar i budget 2021:

  • Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt cirka 40 miljarder kronor 2021 vilket är nästan 2 miljarder kronor mer än under 2020. Inom hälso- och sjukvården prioriteras tillgänglighet och att korta vårdköer som bland annat uppstått under covid-19 och utvecklingen av den nära vården och primärvården som får en särskild satsning på cirka 173 miljoner kronor.
  • Kollektivtrafiken får 8 miljoner kronor för att testa och utveckla nya lösningar för framtidens landsbygdstrafik. Därutöver får nämnden 300 miljoner kronor i statsbidrag som kompensation för intäktsbortfall under pandemin och för att trafiken ska planeras med hänsyn till hela Skånes behov av arbetspendling, utveckling och hållbar tillväxt. 
  • Kulturverksamheten får 5 miljoner kronor för att skapa ännu bättre förutsättningar att arbeta utifrån nyss beslutad Regional kulturplan för Skåne 2021-24 och ett än starkare kulturliv i Skåne.
  • Det regionala utvecklingsarbetet förstärks med 15 miljoner kronor för att arbeta med kompetensutveckling inom Region Skånes egen organisation och för att öka produktiviteten i det skånska näringslivet, i samarbete med näringsliv och akademien.

Dokument

  • Verksamhetsplan och budget 2021-23

    ( .pdf, 5,4 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter