Budget 2020

Regionfullmäktige beslutade om verksamhetsplan och budget 2020 på sitt sammanträde 17-18 juni.

Omslag: Person kör mountainbike i skogenNågra exempel på satsningar i budget 2020:

  • Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt 37,2 miljarder kronor 2020 vilket är nästan 930 miljoner kronor kronor mer än under 2019. Inom hälso- och sjukvården prioriteras utvecklingen av den nära vården och primärvården som får en särskild satsning på cirka 250 miljoner kronor.
  • Kollektivtrafikens regionbidrag 2020 utökas med 206 miljoner kronor jämfört med 2019 och trafiken ska planeras med hänsyn till hela Skånes behov av arbetspendling, utveckling och hållbar tillväxt.
  • Kulturverksamheten ska fortsätta utvecklas tillsammans med föreningsliv och det kulturella näringslivet. Kulturens betydelse för hälsa lyfts fram och prioriterade grupper är barn och unga.
  • Det regionala utvecklingsarbetet fokuserar på tillväxt och ökad sysselsättning, i samarbete med näringsliv och akademien. 

Dokument

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter