Budget 2020

Regionfullmäktige beslutade om verksamhetsplan och budget 2020 på sitt sammanträde 17-18 juni.

Omslag: Person kör mountainbike i skogenNågra exempel på satsningar i budget 2020:

  • Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt 37,2 miljarder kronor 2020 vilket är nästan 930 miljoner kronor kronor mer än under 2019. Inom hälso- och sjukvården prioriteras utvecklingen av den nära vården och primärvården som får en särskild satsning på cirka 250 miljoner kronor.
  • Kollektivtrafikens regionbidrag 2020 utökas med 206 miljoner kronor jämfört med 2019 och trafiken ska planeras med hänsyn till hela Skånes behov av arbetspendling, utveckling och hållbar tillväxt.
  • Kulturverksamheten ska fortsätta utvecklas tillsammans med föreningsliv och det kulturella näringslivet. Kulturens betydelse för hälsa lyfts fram och prioriterade grupper är barn och unga.
  • Det regionala utvecklingsarbetet fokuserar på tillväxt och ökad sysselsättning, i samarbete med näringsliv och akademien. 

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.