Budget 2018

Regionfullmäktige tog den 24 oktober beslut om verksamhetsplan och budget för Region Skåne 2018 med plan för 2019-2020.

Framsida budget

Verksamhetsplan och budget 2018 har underrubriken ”Den nära vården” vilket visar att fokus och de stora satsningarna görs på den vård som står medborgarna närmast; primärvården och fortsatt samverkan med kommunens vård och omsorg.

Övriga prioriterade områden är akutsjukvård, kvinnosjukvård, cancer och psykisk ohälsa. 

Dokument

  • Budget och verksamhetsplan

    ( .pdf, 3 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter