Budget 2018

Regionfullmäktige tog den 24 oktober beslut om verksamhetsplan och budget för Region Skåne 2018 med plan för 2019-2020.

Framsida budget

Verksamhetsplan och budget 2018 har underrubriken ”Den nära vården” vilket visar att fokus och de stora satsningarna görs på den vård som står medborgarna närmast; primärvården och fortsatt samverkan med kommunens vård och omsorg.

Övriga prioriterade områden är akutsjukvård, kvinnosjukvård, cancer och psykisk ohälsa. 

Dokument

  • Budget och verksamhetsplan

    ( .pdf, 3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!