Budget 2017

Regionfullmäktige tog 25 oktober beslut om budget för 2017 för Region Skåne med plan för 2018-2019.

Bland de satsningar som är planerade finns en fortsatt prioritering av tillgängligheten i vården, stora satsningar inom e-hälsa och m-hälsa, det vill säga möjligheterna att använda digitala tjänster i hälso- och sjukvården, samt satsningar för att öka resandet med Skånetrafiken.

Inom hälso- och sjukvården är de prioriterade områden kvinnosjukvård, cancer och psykisk ohälsa. Särskilt fokus läggs också på utveckling av primärvård och åtgärder inom akutsjukvården.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter