Bokslutsrapport 2021

Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2021.

Framsida Bokslutsrapport 2021Region Skånes preliminära bokslut för 2021 visar ett resultat på minus 764 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse med 1 676 miljoner kronor mot det uppsatta resultatmålet för 2021 på 912 miljoner kronor. Regions Skånes bokslutsrapport omfattar Region Skånes förvaltningsdrivna verksamhet exklusive bolagen. I kommande årsredovisning kommer såväl resultat som ekonomisk ställning inkl. bolagen att redovisas och analyseras mer ingående. Regionfullmäktige behandlar årsredovisning 2021 vid möte den 5 april.

Dokument

  • Bokslutsrapport 2021

    ( .pdf, 2,3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.