Bokslutsrapport 2020

Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2020.

Region Skånes preliminära bokslut för 2020 redovisar ett resultat om 958 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor bättre än budget. Det preliminära bokslutet visar att samtliga finansiella mål uppnås.

Region Skånes ekonomi har blivit starkt påverkad och belastad av den pågående coronapandemin. All verksamhet har tvingats ställa om och i vissa delar ställa in planerad verksamhet vilket gett ökade kostnader och minskade intäkter. Samtidigt har staten under 2020 tillskjutit tillfälliga riktade statsbidrag till kommuner och regioner på grund av pandemin och Region Skånes budget för 2020 har därför också reviderats två gånger under året. Region Skåne har därmed, pandemin till trots, fått ett positivt ekonomiskt resultat 2020.

Dokument

  • Bokslutsrapport 2020

    ( .pdf, 1,9 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.