Bokslutsrapport 2019

Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2019.

Det preliminära bokslutet år 2019, visar ett positivt resultat om 1 056 miljoner kronor. Årets resultat uppgår till 2,5 procent av de samlade intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning.

Det fastställda budgeterade resultatet för 2019 uppgick till 1000 miljoner kronor, vilket ger ett budgetöverskott på 56 miljoner kronor. Det preliminära bokslutet visar att samtliga finansiella mål uppnås.

Dokument

  • Bokslutsrapport 2019

    ( .pdf, 2 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.