Årsredovisning 2021

Årsredovisningen för Region Skåne innehåller detaljerad redovisning av ekonomi och verksamhet i alla delar av Region Skånes stora och mångsidiga verksamhet.

framsidan på årsredovisningen. Vårdpersonal som göra hjärtan med händerna samt siluetter av två personer som vandrar. På fullmäktiges sammanträde den 5 april behandlades och fastställdes Region Skånes samlade årsredovisning för 2021. Årets resultat blev -764 miljoner kronor. Budgeterat resultat var 912 miljoner kronor vilket innebär att årsutfallet blev 1 676 miljoner kronor sämre än budgeterat.  

De finansiella målen gällande skuldsättning och självfinansiering av investeringar har uppnåtts under 2021 vilket är positivt och lägger en grund för den uthålliga förbättring som krävs för att en långsiktigt stark ekonomi ska kunna uppnås.  
 
Resultatmålet uppnås dock inte och den sammantagna bedömningen blir att det behövs fortsatt vidareutveckling och förbättring för att Region Skåne kan anses ha en god ekonomisk hushållning.  
 
Region Skåne har påbörjat stora investeringar som ska finansieras, inte minst i moderna sjukvårdslokaler. Till detta kommer också arbetet och kostnader för att hantera den uppskjutna vården från pandemiåren. 

Dokument

  • Årsredovisning 2021

    ( .pdf, 5,3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.