Årsredovisning 2019

Årsredovisningen för Region Skåne innehåller detaljerad redovisning av ekonomi och verksamhet i alla delar av Region Skånes stora och mångsidiga verksamhet.

Årsredovisning visar att resultatet för 2019 blir ett överskott på 1 056 miljoner kronor, vilket innebär att årsutfallet blev 56 miljoner kronor bättre än budgeterat. Kostnaderna har ökat men klart mindre än den genomsnittliga ökningen bland Sveriges regioner. Verksamhetens kostnader var cirka 48 miljarder kronor, varav nästan hälften var personalkostnader.

Dokument

  • Årsredovisning 2019

    ( .pdf, 5,6 MB)

    Ladda ner
  • Årsredovisning 2019 som blädderbar pdf

    Webbplats

    Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!