Årsredovisning 2018

Årsredovisningen för Region Skåne innehåller detaljerad redovisning av ekonomi och verksamhet i alla delar av Region Skånes stora och mångsidiga verksamhet.

Framsida årsredovisningÅrsredovisning visar att resultatet för 2018 blir ett underskott på 90 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader var 47,5 miljarder kronor, varav nästan hälften var personalkostnader.

 

 

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter