Årsredovisning 2018

Årsredovisningen för Region Skåne innehåller detaljerad redovisning av ekonomi och verksamhet i alla delar av Region Skånes stora och mångsidiga verksamhet.

Framsida årsredovisningÅrsredovisning visar att resultatet för 2018 blir ett underskott på 90 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader var 47,5 miljarder kronor, varav nästan hälften var personalkostnader.

 

 

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!