Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020

Mellan 2009 och 2020 beräknas den totala efterfrågan på arbetskraft i Skåne  öka med nästan 44 000 personer, eller drygt 8 procent. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognosSysselsättningsgraden i Skåne är den lägsta i landet. I november 2010 var sysselsättningsgraden 74 procent i Skåne (inklusive Öresundspendlarna) jämfört med 76,7 procent för riket. Sysselsättningsgraden i Skåne förväntas ligga kvar på samma låga nivå även 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter