Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020

Mellan 2009 och 2020 beräknas den totala efterfrågan på arbetskraft i Skåne  öka med nästan 44 000 personer, eller drygt 8 procent. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognosSysselsättningsgraden i Skåne är den lägsta i landet. I november 2010 var sysselsättningsgraden 74 procent i Skåne (inklusive Öresundspendlarna) jämfört med 76,7 procent för riket. Sysselsättningsgraden i Skåne förväntas ligga kvar på samma låga nivå även 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter