Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020

Mellan 2009 och 2020 beräknas den totala efterfrågan på arbetskraft i Skåne  öka med nästan 44 000 personer, eller drygt 8 procent. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognosSysselsättningsgraden i Skåne är den lägsta i landet. I november 2010 var sysselsättningsgraden 74 procent i Skåne (inklusive Öresundspendlarna) jämfört med 76,7 procent för riket. Sysselsättningsgraden i Skåne förväntas ligga kvar på samma låga nivå även 2020.

Dokument

  • Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020

    ( .pdf, 1,2 mB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.