SOM-rapport för Skåne 2015

I fokus för denna undersökning står de skånska medborgarnas erfarenheter och syn på hur det är att leva, bo och verka i Skåne.

Framsida SOM-rapportVad tycker egentligen skåningarna om den regionala servicen? Hur ser de på sina möjligheter att leva och arbeta i Skåne? Hur ställer de sig till nationsöverskridande samarbeten i Öresundsregionen? Dessa frågor, och fler därtill, granskas närmare i denna rapport, men namnet Slutna rum och öppna landskap.

SOM-institutet har tagit fram Slutna rum och öppna landskap på uppdrag av Region Skåne, och den bygger på huvudresultaten från 2015 års SOM-undersökning i Skåne.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.