Satsningar på transportinfrastruktur i Skåne 2014–2025

En sammanfattning av de nationella och regionala transportinfrastrukturplanerna 2014–2025.

Satsningar på transportinfrastruktur i Skåne 2014–2025Att satsa på infrastruktur i Skåne innebär att satsa på en långsiktigt hållbar utveckling för Skåne och för hela Sverige. Infrastruktur är en del av samhällsplaneringen och ska utvecklas i samklang med bebyggelse, miljö, kollektivtrafik och näringsliv.

Vart fjärde år får Trafikverket och regionerna i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell transportinfrastrukturplan respektive en regional transportinfrastrukturplan. Den nationella planen omfattar investeringar i de nationella vägarna och järnvägsnätet, medan den regionala planen omfattar det regionala vägnätet med riksvägar och länsvägar.

Dokument

  • Satsningar på transportinfrastruktur i Skåne 2014–2025

    ( .pdf, 3,7 mB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.