Regionarkivet - Informationsförsörjning i framkant

Folder om Regionarkivets arbete med informationsförsörjning.

Omslag regionarkivetAtt ta del av allmänna handlingar är i Sverige en lagstadgad rättighet. Idag hanterar arkivet frågor som rör fysisk pappershantering i arkivet  såväl som digital informationshantering.

Denna folder berättar om hur Regionarkivet arbetar och hur du kan få del av det material som arkivet förvarar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter