Miljöredovisning 2019

Region Skånes miljöredovisning för 2019, som beslutades av regionstyrelsen den 28 april 2020, visar på varierande resultat av Region Skånes miljömål.

Region Skåne arbetar med för att bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan i hela Skåne. Både det miljöstrategiska arbetet och det interna miljöarbetet ligger i linje med de miljöutmaningar som beskrivs i Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030.

I miljöredovisningen för 2019 kan man bland annat se att:

 • 45 procent av den totala livsmedelsbudgeten bestod av ekologiska livsmedel.
 • Den fossilbränslefria andelen av energianvändningen i egenägda fastigheter uppgick till 99,9 procent, i den allmänna kollektivtrafiken till 100 procent och i interna transporter till 78 procent. Detta innebär att Region Skåne nu är 99,7 procent fossilbränslefria.
 • Samtliga nya ambulansfordon kommer att driva på förnybara bränslen genom ambitiösa kravställningar i upphandling.
 • Mängden brännbart avfall har ökat med cirka tio procent sedan 2013. Målet för denna tidsperiod, att mängden skulle minska med fyra procent till 2017, har därmed inte uppnåtts. Det ser inte heller ut att målet om att mängden brännbart avfall ska minska med åtta procent till 2020 jämfört med 2013 heller kommer att uppnås.

Dokument

 • Miljöredovisning 2019

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner
 • Miljöredovisning 2019 som blädderbar pdf

  Webbplats

  Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.