Miljöredovisning 2018

Region Skånes miljöredovisning för 2018, som beslutades av regionstyrelsen den 25 april 2019, visar på goda resultat för majoriteten av Region Skånes miljömål.

Omslag grafikRegion Skåne arbetar med för att bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan i hela Skåne. Både det miljöstrategiska arbetet och det interna miljöarbetet ligger i linje med de miljöutmaningar som beskrivs i Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030.

I miljöredovisningen för 2018 kan man bland annat se att:

  • 47 procent av den totala livsmedelsbudgeten bestod av ekologiska livsmedel.
  • Den fossilbränslefria andelen av energianvändningen i egenägda fastigheter uppgick till 99,6 procent, i den allmänna kollektivtrafiken till 95 procent och i interna transporter till 79 procent. Detta innebär att Region Skåne nu är 96 procent fossilbränslefria.
  • Den allmänna kollektivtrafiken sedan december 2018 är 100 procent fossilbränslefri, ett mål uppnått mer än ett år i förväg.
  • Mängden brännbart avfall har ökat med cirka trettio procent sedan 2013. Målet för denna tidsperiod, att mängden skulle minska med fyra procent, har därmed inte uppnåtts.

Justering: Bränslesiffrorna som rapporterades in till miljöredovisningen har justerats något efter avslutad kvalitetsgranskning. Slutgiltigt utfall var 0,20 kWh/pkm för energieffektivitet (se Miljöredovisning sid 4 , där står 0,21 kWh/pkm). Det innebär bättre resultat än ursprungligen befarat.  

 

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.