Miljöredovisning 2017

Region Skånes miljöredovisning för 2017, som beslutades av regionstyrelsen den 26 april, visar på goda resultat för majoriteten av Region Skånes miljömål.

Framsida miljöredovisningI miljöredovisningen för 2017 kan man bland annat se att:

  • 47 procent av den totala livsmedelsbudgeten bestod av ekologiska livsmedel.
  • Den fossilbränslefria andelen av energianvändningen i egenägda fastigheter uppgick till 99,2 procent, i den allmänna kollektivtrafiken till 85 procent och i interna transporter till 80 procent. Detta innebär att Region Skåne nu är totalt 88 procent fossilbränslefria.
  • Mängden brännbart avfall har ökat med cirka tio procent sedan 2013. Målet för denna tidsperiod, att mängden skulle minska med fyra procent, har därmed inte uppnåtts.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.