Miljöredovisning 2017

Region Skånes miljöredovisning för 2017, som beslutades av regionstyrelsen den 26 april, visar på goda resultat för majoriteten av Region Skånes miljömål.

Framsida miljöredovisningI miljöredovisningen för 2017 kan man bland annat se att:

  • 47 procent av den totala livsmedelsbudgeten bestod av ekologiska livsmedel.
  • Den fossilbränslefria andelen av energianvändningen i egenägda fastigheter uppgick till 99,2 procent, i den allmänna kollektivtrafiken till 85 procent och i interna transporter till 80 procent. Detta innebär att Region Skåne nu är totalt 88 procent fossilbränslefria.
  • Mängden brännbart avfall har ökat med cirka tio procent sedan 2013. Målet för denna tidsperiod, att mängden skulle minska med fyra procent, har därmed inte uppnåtts.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter