Miljöredovisning 2016

Denna miljöredovisning omfattar Region Skånes interna och externa miljöarbete under år 2016.

Framsida miljöredovisningDet interna miljöarbetet grundas på de fyra övergripande målen i Region Skånes miljöprogram, som ligger i linje med Sveriges nationella samt Skånes regionala miljökvalitetsmål.

Målen är:

  1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet
  2. Hälsosam miljö
  3. Hållbar resursanvändning
  4. Stark miljöprofil

Dokument

  • Miljöredovisningen

    ( .pdf, 2,2 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter