Miljöprogram 2030

Region Skånes verksamhet ska främja hållbarhet i tre dimensioner; miljömässig, social och ekonomisk. Miljöfrågorna är en del av den miljömässiga hållbarheten.

Målen är långsiktiga och centrala för vår framtid och de styrs från Miljöprogram för Region Skåne 2030 efter beslut i regionfullmäktige den 9 november 2021.

Miljöprogrammet är Region Skånes långsiktiga mål och inriktning för miljöarbetet fram till och med år 2030. Grunden till miljöprogrammet återfinns i Agenda 2030 samt i de nationella miljökvalitetsmålen och i generationsmålet. Den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030, är ramstrategin för miljöprogram för Region Skåne 2030. Miljöprogrammet avser miljömässig hållbarhet inom begreppet hållbar utveckling som betyder en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Region Skåne tar sin del av ansvaret för att säkerställa dagens och framtidens skåningars behov.

Tre fokusområden

Miljöprogrammet anger tre övergripande fokusområden som vägleder de nedbrutna miljöstrategiska målen:

 • Resurseffektiv och cirkulär ekonomi
 • Låg klimatpåverkan
 • Frisk och hälsosam miljö

Dokument

 • Miljöprogram för Region Skåne 2030 inkl. bilagor

  ( .pdf, 7,4 MB)

  Ladda ner
 • Miljöprogram för Region Skåne 2030

  ( .pdf, 7,1 MB)

  Ladda ner
 • Region Skånes miljöpolicy

  ( .pdf, 135 kB)

  Ladda ner
 • Miljöprogram 2030

  Webbplats

  Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.