Miljöprogram 2017-2020

Region Skånes verksamhet ska främja hållbarhet i tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk. Miljöfrågorna är en del av den ekologiska hållbarheten och de är centrala för vår framtid.

Framsida Miljöprogram 2017-2020Miljöprogram för Region Skåne är fastställt av regionfullmäktige. Programmet tar sikte på ett fortsatt effektivt och kraftfullt miljöarbete genom minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen, hållbar resursanvändning samt en fossilbränslefri och klimatanpassad verksamhet.

Region Skånes verksamheter har stor miljöpåverkan och ska bidra till ett hållbart samhälle genom konstruktiva lösningar för en hälsosam miljö.

Programmet finns att läsa både på svenska och engelska.

 

Dokument

  • Miljöprogram 2017-2020

    ( .pdf, 896 kB)

    Ladda ner
  • Environmental programme 2017-2020

    ( .pdf, 899 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.