Forskningspolicy Region Skåne

Forskningen har en viktig roll i den regionala utvecklingen och i samhället i stort för att lösa många av de stora utmaningar som vi står inför framöver.

Framsida ForskningspolicyRegion Skåne har en viktig roll att spela genom att stödja och initiera forskning. Regionfullmäktige antog denna forskningspolicy 2009. 

I forskningspolicyn finns bland annat vår vision och våra mål för forskningen, vår roll i forskningen och de utmaningar som finns. 

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter