Forskningspolicy Region Skåne

Forskningen har en viktig roll i den regionala utvecklingen och i samhället i stort för att lösa många av de stora utmaningar som vi står inför framöver.

Framsida ForskningspolicyRegion Skåne har en viktig roll att spela genom att stödja och initiera forskning. Regionfullmäktige antog denna forskningspolicy 2009. 

I forskningspolicyn finns bland annat vår vision och våra mål för forskningen, vår roll i forskningen och de utmaningar som finns. 

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.