Forskningspolicy Region Skåne

Forskningen har en viktig roll i den regionala utvecklingen och i samhället i stort för att lösa många av de stora utmaningar som vi står inför framöver.

Framsida ForskningspolicyRegion Skåne har en viktig roll att spela genom att stödja och initiera forskning. Regionfullmäktige antog denna forskningspolicy 2009. 

I forskningspolicyn finns bland annat vår vision och våra mål för forskningen, vår roll i forskningen och de utmaningar som finns. 

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!