Varför behöver barnen vänta på vård?

En analys av klagomål gällande barn med psykisk ohälsa inkomna till Patientnämnden Skåne under 2021.

I analysen som bygger på 102 ärenden framkommer att många klagomål handlat om långa väntetider, både till utredning och behandling. Flera klagomål handlar även om bristande kommunikation och brister i vård och behandling.

Syftet med analysen är att klagomål som rör barn ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas för att tillgodose patienternas behov och förutsättningar.

Dokument

  • Varför behöver barn vänta på vård?

    ( .pdf, 161 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.