Patientnämndens årsberättelse 2018

Brist i tillgänglighet på vårdcentraler och att smärta inte tas på allvar inom kvinnosjukvård. Det är några av de områden som lyfts fram i patientnämndens årsberättelse för 2018.

framsidan årsberättelsePatientnämndens uppgift är att ta emot klagomål på vården.

Sedan ett år tillbaka gäller nya regler som bland annat innebär att patientnämnden ska analysera klagomålen på ett sätt som gör att vården enkelt kan använda dem i sitt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Analyserna anses värdefulla av vården och bidrar till att patienternas roll stärks.

I årsberättelsen ges en inblick i patientnämndens arbete.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.