Patientnämnden Skånes årsberättelse 2021

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne.

Årsberättelsen är en redogörelse av Patientnämnden Skånes hantering av klagomål och synpunkter under det gångna året. Fokus för årsberättelsen ligger på att beskriva patientärendena.

Under 2021 har patientnämnden intensifierat arbetet med att granska och analysera inkomna klagomål och synpunkter.

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som bedrivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne. Patientnämnden tar också emot klagomål på viss tandvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Dokument

  • Årsberättelse 2021

    ( .pdf, 2 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.