Pandemin och patienterna i Skåne

En analys av klagomål relaterade till covid-19, inkomna till Patientnämnden Skåne till och med september 2020.

Patientnämnden började följa utvecklingen av klagomålen samtidigt som WHO klassade coronaviruset som en pandemi. Analysen som bygger på 226 klagomål tar bland annat upp undanträngd vård, oro för smitta i samband med vårdbesök och testning. Syftet med analysen är att patienters och närståendes upplevelser ska bidra till att förbättra den covidrelaterade vården.

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne. Patientnämnden tar också emot klagomål på viss tandvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Dokument

  • Pandemin och patienterna

    ( .pdf, 989 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.