Kvinnorna vill bli hörda

En analys av klagomål och synpunkter på kvinnosjukvården och förlossningsvården under perioden januari 2020 till och med mars 2021.

Av de ärenden som inkom till Patientnämnden Skåne under den här perioden rörde 280 kvinnosjukvård och förlossningsvård. Det är dessa ärenden som ligger till grund för analysen.

Flest klagomål, oavsett vårdgivare, handlar om brister i kommunikation, vård och behandling och resultat.

Syftet med analysen är att synpunkter och klagomål från patienterna och deras närstående ska bidra till verksamheternas kvalitetsutveckling och till förbättrad patientsäkerhet.

Dokument

  • Kvinnorna vill bli hörda

    ( .pdf, 1,6 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.