Kommunal hälso- och sjukvård

En analys av klagomål och synpunkter lämnade till Patientnämnden Skåne under 2021.

Förutom synpunkter på regionalt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård tar patientnämnden emot klagomål på kommunal hälso- och sjukvård. Antalet registrerade klagomål gällande kommunal hälso- och sjukvård ökade under 2021 med 30,2 procent jämfört med föregående år.

Förhoppningen med analysen är att den på sikt ska göra kunskapen om klagomål på kommunal hälso- och sjukvård större. Kunskap som sedan kan användas i kommunernas systematiska förbättringsarbete.

Dokument

  • Kommunal hälso- och sjukvård

    ( .pdf, 398 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.