Kommunal hälso- och sjukvård

En rapport om synpunkter och klagomål lämnade till Patientnämnden Skåne, oktober 2020.

Förutom synpunkter på regionalt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård tar patientnämnden emot klagomål på kommunal hälso- och sjukvård, men antalet klagomål är litet. På två av Skånes 33 kommuner har inga klagomål registrerats sedan 2018. Rapporten tar dels upp vilken typ av klagomål som lämnats under januari-september 2020, dels så görs en jämförelse av klagomålsutvecklingen sedan 2018.

Förhoppningen med rapporten är att den på sikt ska göra kunskapen om klagomål på kommunal hälso- och sjukvård större. Kunskap som sedan kan användas i kommunernas systematiska förbättringsarbete.

Dokument

  • Kommunal hälso- och sjukvård

    ( .pdf, 1,6 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.