Förstående, förtroende och delaktighet

En analys av klagomål och synpunkter inom tandvården. Analysen bygger på de 479 tandvårdsklagomål som inkom till Patientnämnden Skåne under perioden 1 januari 2019 till och med 30 juni 2021.

Den visar bland annat att av de som klagade på tandvården var 60 procent kvinnor och 40 procent män. Synpunkterna och klagomålen kategoriseras under olika huvudrubriker, och de allra flesta ärenden rör rubrikerna Kommunikation, Vård och behandling och Ekonomi.

Syftet med analysen är att innehållet ska kunna bidra till tandvårdens utvecklings- och kvalitetsarbete genom att väcka frågor som kan vara avgörande för patienters upplevelse av tandvården.   

Dokument

  • Förstående, förtroende och delaktighet

    ( .pdf, 509 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.