Kartläggning: Cities Changing Diabetes Malmö

Diabetes blir allt vanligare och är ett stort hot mot folkhälsan i världen. Tillsammans med flera andra aktörer har Region Skåne kartlagt diabetesförekomst och dess riskfaktorer i det nutida Malmö.

Resultatet visar bland annat att förekomsten av diabetes typ 2 har fördubblats i Malmö och i hela Skåne på åtta år. Utvecklingen i de yngre åldersgrupperna är särskilt oroväckande. Allt fler mellan 0–29 år har diabetes typ 2 och allt fler löper också risk att drabbas framöver.

Utöver förekomst kartläggs tillgängligheten till vård och annat stöd för personer med diabetes i Malmö.

Kartläggningen är en del av samarbetet Cities Changing Diabetes (CCD) som är ett globalt program för att mota ökningen av typ 2-diabetes i världen. Malmö stad, Region Skåne, Malmö universitet och Novo Nordisk arbetar tillsammans med programmet i Malmö.

Dokument

  • Cities Changing Diabetes Malmö

    ( .pdf, 665 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.