Hur mår patienterna egentligen?

En analys av klagomål och synpunkter kopplade till psykisk ohälsa hos unga vuxna. Klagomålen och synpunkterna har inkommit till Patientnämnden Skåne mellan 1 januari 2021 och 31 mars 2022.

En fördjupad analys har gjorts av klagomål från gruppen unga vuxna där patienterna är i åldersgruppen 18-29 år.

Syftet med analysen är att bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas för att tillgodose patienternas behov och förutsättningar.

Dokument

  • Hur mår patienterna egentligen?

    ( .pdf, 853 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.