Se konstnärerna berätta om konsten på RPC

Framtidens vårdmiljö - om rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg

Rättspsykiatriskt Centrum (RPC) i Trelleborg är ett projekt i tiden – och för framtiden.

Framsida Framtidens vårdmiljöSveriges största passivhus med en näst intill unik miljöprofil. En estetiskt tilltalande och samtidigt ändamålsenlig byggnad där säkerheten för patienter och medarbetare står i centrum.

I denna bok kan du läsa om arkitekturen, landskapet, konsten. Om rättspsykiatrins speciella utmaningar, och hur man skapar en vacker och läkande miljö för en väldigt specialiserad verksamhet – utan att fördyra projektet.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter