För barnens bästa

En analys av klagomål gällande barn inkomna till Patientnämnden Skåne under 2020.

I analysen som bygger på 325 klagomål framkommer att många klagomål handlat om långa väntetider, framför allt till barn- och ungdomspsykiatrin. Gällande övriga verksamhetsområden så har klagomål på undersökning, bedömning, diagnos samt bemötande varit återkommande. Syftet med analysen är att barns och deras närståendes upplevelser ska bidra till att förbättra vården för barn och unga.

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne. Patientnämnden tar också emot klagomål på viss tandvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Dokument

  • För barnens bästa

    ( .pdf, 2,7 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.