Patientnämnden Skånes årsberättelse 2020

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne.

I denna redogörelse tar Patientnämnden Skåne ett något större tag om statistiken än tidigare. Det är mer jämförelser och fler slutsatser. Patientnämnden ska inte enbart analysera inkomna klagomål på en aggregerad nivå för att kunna uppmärksamma vårdgivarna på riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad vård, utan också identifiera förbättringsområden ur ett patientperspektiv. Till exempel vilka grupper av patienter som får eller riskerar att få vård som brister i kvalitet och säkerhet, samt vilka utmaningar som finns gällande personcentrering i vården.

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne. Patientnämnden tar också emot klagomål på viss tandvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Dokument

  • Årsberättelse 2020

    ( .pdf, 3,1 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.