Press

Här hjälper vi dig som journalist att hitta aktuell information om Region Skånes verksamhet och organisation.

För att kontakta Region Skånes pressansvariga ringer du i första hand till presstjänsten. Presstjänsten är tillgänglig mellan klockan 8 och 22 varje dag.

Presstjänsten: 044-309 39 77

Läs mer om vad som händer hos oss

Skadelägesinformation

Vid olyckor eller andra händelser av allmänt intresse publicerar Region Skåne på denna sida information om patienters skadeläge vid ankomst till akutmottagning.

Publiceringen kan dröja på grund av de förutsättningar som ofta råder på en akutmottagning vid akuta skador och olyckor. Ibland kan vi inte lämna ut information om patientens tillstånd.

Skaderapporter de senaste 48 timmarna

2018-04-19 17:15
Helsingborgs lasarett: Trafikolycka, Södra avfarten från Ekeby, man, 60-årsåldern, lindriga skador
2018-04-19 16:30
Helsingborgs lasarett: Arbetsplatsolycka, Mineralgatan, Helsingborg, man, 60-årsåldern, livshotande skador
2018-04-19 12:02
Sus Lund: Trafikolycka, Kvesarum, Hörby, man, 20-årsåldern, ospecificerat skadeläge

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter