Revisionskontor

Revisionskontoret är revisorskollegiets egen förvaltning och sakkunniga stöd i revisionsarbetet. Den är fristående och skild från övrig verksamhet inom Region Skåne.

Revisorskollegiet är revisorernas beslutande organ och består av tretton förtroendevalda revisorer. Revisorskollegiet granskar regionstyrelsen och nämnderna, fullmäktigeberedningarna och de bolag Region Skåne äger.

Revisionskontorets uppgift är att biträda revisorskollegiet med att bland annat planera revisionsverksamheten, ta fram upphandlingsunderlag, styra och följa revisionsinsatser, följa upp och utvärdera, rapportera samt genomföra egna revisionsinsatser.

Vår organisation

På revisionskontoret arbetar åtta yrkesrevisorer under ledning av revisionsdirektör George Smidlund.

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!