Revisionskontor

Revisionskontoret är revisorskollegiets egen förvaltning och sakkunniga stöd i revisionsarbetet. Den är fristående och skild från övrig verksamhet inom Region Skåne.

Revisorskollegiet är revisorernas beslutande organ och består av tretton förtroendevalda revisorer. Revisorskollegiet granskar regionstyrelsen och nämnderna, fullmäktigeberedningarna och de bolag Region Skåne äger.

Revisionskontorets uppgift är att biträda revisorskollegiet med att bland annat planera revisionsverksamheten, ta fram upphandlingsunderlag, styra och följa revisionsinsatser, följa upp och utvärdera, rapportera samt genomföra egna revisionsinsatser.

Vår organisation

På revisionskontoret arbetar åtta yrkesrevisorer under ledning av revisionsdirektör George Smidlund.

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter