Revisionskontor

Revisionskontoret är revisorskollegiets egen förvaltning och sakkunniga stöd i revisionsarbetet. Den är fristående och skild från övrig verksamhet inom Region Skåne.

Revisorskollegiet är revisorernas beslutande organ och består av tretton förtroendevalda revisorer. Revisorskollegiet granskar regionstyrelsen och nämnderna, fullmäktigeberedningarna och de bolag Region Skåne äger.

Revisionskontorets uppgift är att biträda revisorskollegiet med att bland annat planera revisionsverksamheten, ta fram upphandlingsunderlag, styra och följa revisionsinsatser, följa upp och utvärdera, rapportera samt genomföra egna revisionsinsatser.

Vår organisation

På revisionskontoret arbetar åtta yrkesrevisorer under ledning av revisionsdirektör George Smidlund.

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.