Primärvården

Primärvården består av vårdcentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler och kvälls- och helgmottagningar

Primärvården erbjuder även dietistverksamhet, familjecentraler, Centrum för primärvårdsforskning och Kompetenscentrum för primärvården i Skåne. Till förvaltningens ansvar hör också ungdomsmottagningar, barnhälsovårdspsykologer, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

I förvaltningen arbetar ungefär 4200 anställda.

Sofia Ljung är förvaltningschef.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Sofia Ljung Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter