Avdelningen för koncerninköp

Avdelningen för koncerninköp köper in varor och tjänster åt Region Skåne, vilket innebär såväl inköp som förvaltning av avtal.

Avdelningen har cirka 65 medarbetare.

Vår organisation

Avdelningen för koncerninköp är indelad i tre upphandlande enheter; enheten verksamhetsnära inköp, enheten för verksamhetsstödjande inköp och enheten IT, MT och lab. Enheten inköpsservice vägleder i inköpsfrågor och gör beställningar åt verksamheten.

Avdelningen leds av inköpsdirektör Louise Strand.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Louise Strand
  • Louise Strand Inköpsdirektör
Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter