Avdelningen för koncerninköp

Avdelningen för koncerninköp köper in varor och tjänster åt Region Skåne, vilket innebär såväl inköp som förvaltning av avtal.

Avdelningen har cirka 65 medarbetare.

Vår organisation

Avdelningen för koncerninköp är indelad i tre upphandlande enheter; enheten verksamhetsnära inköp, enheten för verksamhetsstödjande inköp och enheten IT, MT och lab. 

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter