Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning bistår politikerna i att utveckla och följa upp den skånska hälso- och sjukvården med utgångspunkt från det samlade behovet av vård. 

De flesta av avdelningens anställda arbetar som hälso- och sjukvårdsstrateger. Därutöver finns apotekare som arbetar som läkemedelsstrateger, läkare som arbetar med medicinsk rådgivning och handläggare.

Totalt arbetar cirka 140 personer inom avdelningen.

Vår organisation

I avdelningen ingår även verksamheterna för smittskydd och vårdhygien och Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samt enheter för kvalitetsutveckling, läkemedel, medicinska rådgivare, uppdragsstyrning och tandvårdsstyrning.

Avdelningen leds av tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Pia Lundbom
 • Pia Lundbom Verksamhetschef
 • Telefon 044-309 33 60
Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Regionalt cancercentrum syd

 • Ledning
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Maria Rejmyr Davis Tf verksamhetschef
  • Telefon 046-275 21 86
  • Besöksadress RCC Syd, Medicon Village, byggnad 404, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
  • Postadress Regionalt cancercentrum syd Medicon Village Scheelevägen 8 223 81 Lund
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter