Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning bistår politikerna i att utveckla och följa upp den skånska hälso- och sjukvården med utgångspunkt från det samlade behovet av vård. 

De flesta av avdelningens anställda arbetar som hälso- och sjukvårdsstrateger. Därutöver finns apotekare som arbetar som läkemedelsstrateger, läkare som arbetar med medicinsk rådgivning och handläggare.

Totalt arbetar cirka 140 personer inom avdelningen.

Vår organisation

I avdelningen ingår dels enheter för smittskydd och vårdhygien och Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), dels enheter för kvalitetsutveckling, läkemedelsstyrning, kunskapsstyrning och metodutveckling, uppdragsstyrning, tandvårdsstyrning och patientnära frågor.

Avdelningen leds av hälso- och sjukvårdsdirektör Fredrik Lennartsson.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Fredrik Lennartsson
 • Fredrik Lennartsson Hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Telefon 044-309 34 22
Visa fler kontaktuppgifter

Området för hälso- och sjukvård

Området för smittskydd och vårdhygien

Enheten för forskning och utveckling

Regionalt cancercentrum syd

 • Ledning
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Mef Nilbert Överläkare
  • Telefon 046-17 76 40
  • Besöksadress Lasarettsgatan 23A, Skånes universitetssjukhus, 221 85 Lund
  • Postadress Onkologi Skånes universitetssjukhus Lasarettsgatan 23A 221 85 Lund
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter