Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning bistår politikerna i att utveckla och följa upp den skånska hälso- och sjukvården med utgångspunkt från det samlade behovet av vård. 

De flesta av avdelningens anställda arbetar som hälso- och sjukvårdsstrateger. Därutöver finns apotekare som arbetar som läkemedelsstrateger, läkare som arbetar med medicinsk rådgivning och handläggare.

Totalt arbetar cirka 140 personer inom avdelningen.

Vår organisation

I avdelningen ingår även Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) samt enheter för kvalitetsutveckling, läkemedel, medicinska rådgivare, uppdragsstyrning och tandvårdsstyrning.

Avdelningen leds av hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.

Kontakt

Regionalt cancercentrum syd

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!