Hälsostaden

Hälsostaden är en egen verksamhet och förvaltning inom Region Skåne, direkt underställd regiondirektören. Den drivs gemensamt av Region Skåne och Ängelholms kommun.

Hälsostaden startade som ett pilotprojekt 2013 på Ängelholms sjukhus. Inom detta projekt arbetar både kommunen, primärvården och den sjukhusbundna specialistvården under ett och samma tak för att hitta nya lösningar och samarbetsformer.

Verksamhetens mål är att öka tillgängligheten, erbjuda vård och omsorg på rätt nivå samt förbättra patientflödet mellan kommun, primärvård och sjukhus.

Vår organisation

Inom Hälsostaden arbetar cirka 600 medarbetare som kommer från sjukhuset, vårdcentraler och delar av Ängelholms kommun. Chef för verksamheten är Carl-Johan Robertz.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Carl-Johan Robertz
  • Carl-Johan Robertz Förvaltningschef, Hälsostaden Ängelholm
Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter