Hälsostaden

Hälsostaden Ängelholm är ett koncept för samverkan mellan kommun, primärvård och sjukhusbunden vård. Verksamheten är likställd övriga hälso- och sjukvårdsförvaltningar inom Region Skåne.

Hälsostadens verksamhet är förlagd till Ängelholms sjukhus samt vårdcentralen Laxen.

Hälsostaden bygger på ett projekt från 2013 mellan Region Skåne och Ängelholms kommun, som den 27 juni 2018 blev permanent. Efter projekttiden har, förutom Ängelholms kommun, ytterligare kranskommuner knutits till Hälsostaden genom olika samverkansavtal.

Hälsostadens mål är att erbjuda vård och omsorg på rätt nivå, öka tillgängligheten samt förbättra patientflödet mellan kommun, primärvård och sjukhus.

Vår organisation

Inom Hälsostaden arbetar cirka 600 medarbetare. Chef för verksamheten är Carl-Johan Robertz.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Carl-Johan Robertz
  • Carl-Johan Robertz Förvaltningschef, Hälsostaden Ängelholm
Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter