Habilitering och Hjälpmedel

Förvaltningen Habilitering och Hjälpmedel har som uppdrag att ge personer som bor i Skåne och har en varaktig funktionsnedsättning, habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tolktjänst.

Förvaltningen har ansvar för den samlade hanteringen av hjälpmedel i Skåne.

Vår organisation

Vi arbetar på uppdrag från habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.

Habilitering och Hjälpmedel har ungefär 800 medarbetare inom yrkesgrupper som arbetsterapeuter, kuratorer, specialpedagoger, psykologer, logopeder, fysioterapeuter/sjukgymnaster och hjälpmedelstekniker.

Organisationen är indelad i fyra huvudsakliga verksamheter:

  • Barn- och ungdomshabiliteringen
  • Vuxenhabiliteringen
  • Syn-, hörsel- och dövverksamheten
  • Hjälpmedel Skåne

Karin Bengtsson är förvaltningschef.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Karin Bengtsson
  • Karin Bengtsson Förvaltningschef
  • Telefon 044-309 32 16
Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter