Habilitering och Hjälpmedel

Förvaltningen Habilitering och Hjälpmedel har som uppdrag att ge personer som bor i Skåne och har en varaktig funktionsnedsättning, habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tolktjänst.

Förvaltningen har ansvar för den samlade hanteringen av hjälpmedel i Skåne.

Vår organisation

Vi arbetar på uppdrag från habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.

Habilitering och Hjälpmedel har ungefär 800 medarbetare inom yrkesgrupper som arbetsterapeuter, kuratorer, specialpedagoger, psykologer, logopeder, fysioterapeuter/sjukgymnaster och hjälpmedelstekniker.

Organisationen är indelad i fyra huvudsakliga verksamheter:

  • Barn- och ungdomshabiliteringen
  • Vuxenhabiliteringen
  • Syn-, hörsel- och dövverksamheten
  • Hjälpmedel Skåne

Karin Bengtsson är förvaltningschef.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Karin Bengtsson
  • Karin Bengtsson Förvaltningschef
  • Telefon 044-309 32 16
Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter