Rådgivande organ

Inom olika områden knyter Region Skåne till sig experter som ger nya infallsvinklar och lösningar på de frågor som vi arbetar med.

Våra rådgivande organ

 • Region Skånes etiska råd arbetar för att öka förståelsen och förmedla kunskap om en jämlik hälso-och sjukvård. Rådet yttrar sig i frågor som de får via hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är ett rådgivande organ, utan beslutsfunktion.

  Rådet tar inte ställning till enskilda forskningsprojekt eller patientärenden, dess uppgift är att:

  • Stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor.
  • Främja kunskapsutveckling inom det etiska området.
  • Stödja ledning och medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Skåne.
  • Vara en samtalspartner till lokala etiska råd/kommittéer.
 • Forsknings- och innovationsrådet (FIRS) är ett forum för att diskutera Skånes utveckling inom forskning och innovation. FIRS är inget traditionellt beslutsmöte. Det är ett forum för att diskutera och agera tillsammans på de möjligheter vi ser. FIRS roll är att hitta sätt för hur vi driver gemensamma frågor framåt, och därmed initiera processer som vi ser som nödvändiga.

  FIRS består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens universitet och högskolor, kommunrepresentanter från bland annat Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg, Kommunförbundet, samt näringslivet.

 • Läkemedelsrådet är ett expertorgan som ska utveckla och samordna läkemedelsfrågor inom Region Skåne. Läkemedelsrådet är också den regionala läkemedelskommittén. 

  Till Läkemedelsrådet knyts sakkunniga inom läkemedelsområdet. De ska tillsammans arbeta för en medicinskt ändamålsenlig, effektiv, säker och hälsoekonomisk användning av läkemedel inom sjukvården i Skåne.

  På Vardgivare.skane.se finns mer information och där hittar du också ledamöterna i rådet:

 • Region Skånes metod- och prioriteringsråd (MP-rådet) är Region Skånes råd för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Till sin hjälp har rådet experter inom olika områden, såsom medicin, etik och hälsoekonomi. Rådet lämnar yttranden till Region Skånes kunskapsstyrningsråd samt till hälso- och sjukvårdsdirektörer i Södra sjukvårdsregionen, som sedan tar beslut om vidare hantering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.