Rådgivande organ

Inom olika områden knyter Region Skåne till sig experter som ger nya infallsvinklar och lösningar på de frågor som vi arbetar med.

Våra rådgivande organ

 • Branschråd för kulturella och kreativa näringar

  Skåne Creative Board är rådgivande referensgrupp och samtalspart i det regionala utvecklingsarbetet med kulturella och kreativa näringar .

  Kulturella och kreativa näringar (KKN) spelar en nyckelroll i Region Skånes arbete med att bli Europas mest innovativa region 2020. Rådet ska bidra till att insatserna för dessa näringar genomförs på ett branschnära och relevant sätt.  

  Ledamöterna är utsedda på två år. De representerar arkitektur, design, film, foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, besöksnäring och upplevelsebaserat lärande. Rekrytering av nya medlemmar pågår.

  Ledamöterna i Skåne Creative Board är:

  • Louise Hederström, driver Louise Hederström Design Studio i Malmö. Är ledamot i Styrelsen för Svensk Form Syd - Form/Design Center.
  • Margarete Jangård, leder företaget WG Film i samarbete med ägaren Fredrik Gertten.
  • Thomas H Johnsson, konstnär, fotograf och kurator. Arbetar som konstnärlig ledare för Landskrona Fotofestival 2014. 
  • Peter Simonsson, modedesigner, grundare av baskonceptet The White Briefs, tidigare karriär inom designmärket Björn Borg.
  • Petter Lindgård, driver GULA studion i Malmö. Kompositör, musiker och musikproducent.
  • Ludvig Duregård, projektledare och producent inom kulturella och kreativa näringar med fokus på scenkonstområdet och policyfrågor. 
  • Fredrik Rundqvist, spel- och projektutvecklare, tidigare inom Massive Entertainment. 
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Maria Tuszynski Näringslivsutvecklare
  • Telefon 040-675 34 79
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Etiska rådet

  Region Skånes etiska råd arbetar för att öka förståelsen och förmedla kunskap om en jämlik hälso-och sjukvård. Rådet yttrar sig i frågor som de får via hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är ett rådgivande organ, utan beslutsfunktion.

  Rådet tar inte ställning till enskilda forskningsprojekt eller patientärenden, dess uppgift är att:

  • Stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor.
  • Främja kunskapsutveckling inom det etiska området.
  • Stödja ledning och medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Skåne.
  • Vara en samtalspartner till lokala etiska råd/kommittéer.

  Mer information och rådets ledamöter på Vardgivare.skane.se

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Sven Oredsson Medicinsk rådgivare, enhetschef
  • Telefon 040-675 30 59
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Forsknings- och innovationsrådet (FIRS)

  Forsknings- och innovationsrådet (FIRS) är ett forum för att diskutera Skånes utveckling inom forskning och innovation. FIRS är inget traditionellt beslutsmöte. Det är ett forum för att diskutera och agera tillsammans på de möjligheter vi ser. FIRS roll är att hitta sätt för hur vi driver gemensamma frågor framåt, och därmed initiera processer som vi ser som nödvändiga.

  FIRS består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens universitet och högskolor, kommunrepresentanter från bland annat Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg, Kommunförbundet, samt näringslivet.

  Mer information och rådets samtliga ledamöter

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Jens Sörvik Näringslivsutvecklare
  • Telefon 040-675 34 50
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Läkemedelsrådet

  Läkemedelsrådet är ett expertorgan som ska utveckla och samordna läkemedelsfrågor inom Region Skåne.

  Till Läkemedelsrådet knyts sakkunniga inom läkemedelsområdet. De ska tillsammans arbeta för en en medicinskt ändamålsenlig, effektiv, säker och hälsoekonomisk användning av läkemedel inom sjukvården i Skåne.

  På Vardgivare.skane.se finns mer information och där hittar du också ledamöterna i rådet:

  Läkemedelsrådet på Vardgivare.skane.se

 • Metod- och prioriteringsrådet

  Ett nytt råd – Region Skånes metod- och prioriteringsråd (RSMP) är under uppbyggnad 2018. RSMP är Region Skånes råd för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Till sin hjälp har rådet experter inom olika områden, såsom medicin, etik och hälsoekonomi. Rådet lämnar yttranden till hälso- och sjukvårdsdirektören för fastställande och beslut om vidare hantering.

 • Råd för strategisk upphandling

  Rådet ska ska stärka arbetet med strategisk upphandling och arbeta systematiskt med att främja innovationer, sociala krav och miljöaspekter vid upphandlingar.

  Rådet är tvärsektoriellt och består av 16 deltagare från offentlig sektor, näringsliv, fackliga organisationer, idéburen sektor och akademien. Rådet för strategisk upphandling ska träffas tre-fyra gånger per år.

  Ledamöter i rådet för strategisk upphandling:

  • Leif Göthed (S), ordförande upphandlingsstrategiutskottet, Region Skåne
  • Liliana Lindström (M), vice ordförande upphandlingsstrategiutskottet, Region Skåne
  • Louise Strand, inköpsdirektör, Region Skåne
  • Roger Ahlgren, Commercial Manager, Johnson & Johnson
  • Linda Andersson, partner, Ernst Young
  • Charles Edquist, professor i innovation, Lunds universitet, ledamot av Nationella innovationsrådet
  • Azita Shariati, Vd, Sodexo
  • Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega
  • Björn Lagnevik, Innovation Manager, Innovation Skåne AB
  • Marianne Larsson, Director of Innovation, Innovation Skåne AB
  • Christoph Lukkerz, verksamhetsutvecklare, Nätverket - Idéburen sektor Skåne
  • Anna Nilsson, ledamot i Visions förbundsstyrelse
  • Magnus Thure Nilsson, VD, Media Evolution City
  • Catharina Piper, advokat, Advokatfirman Lindahls
  • Oskar Taxén, jurist, Kommunal
  • Niklas Tideklev, projektledare innovationsupphandling, Upphandlingsmyndigheten
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  Louise Strand
  • Louise Strand Inköpsdirektör
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter