Rådgivande organ

Inom olika områden knyter Region Skåne till sig experter som ger nya infallsvinklar och lösningar på de frågor som vi arbetar med.

Våra rådgivande organ

 • Skåne Creative Board är rådgivande referensgrupp och samtalspart i det regionala utvecklingsarbetet med kulturella och kreativa näringar.

  Rådet ska bidra till att insatserna för dessa näringar genomförs på ett branschnära och relevant sätt. 

  Ledamöterna är utsedda på två år. De representerar arkitektur, design, film, foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media samt besöksnäring.

  Ledamöterna i Skåne Creative Board

  Musik

  Dan Bornemark är kompositör, musiker och artist samt driver skivbolaget Bönan Records. Dan är ledamot i styrelsen för SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare och ordförande i Creative Board.

  Konst

  Sofia Bertilsson är grundare av PR-byrån The Contemporary Art Insider, konsult för kreativa brands och destinationer med kunder både i Sverige och internationellt och utvecklar en startup inom digital PR på MINC i Malmö. Som expert på samtidskonst är hon representant för ARCO Madrid och aktiv som konstkritiker för Svenska Dagbladet. Hon har tidigare bl.a. varit director för Nordenhake Berlin och Konstmässan Market samt aktiv i Region Skånes KKN-satsning 2012–2013.

  Litteratur

  Per Bergström är grundare av och förläggare på Rámus förlag. Han är även producent för Författarscenen på Stadsbiblioteket i Malmö samt arrangerar kontinuerligt litterära arrangemang runtom i landet och internationella utbyten, översättarworkshops och uppläsningsturnéer. Per har också varit redaktör för tidskriften Pequod.

  Foto

  Nils Bergendal är allsidigt verksam inom fotografi och konst. Han arbetar främst med rumsliga videoinstallationer, bokutgivning och undervisning på Östra Grevie Folkhögskola och Lunds universitet. För närvarande arbetar han med en installation om flyktingströmmarna efter andra världskriget för Landskrona museum samt en app som ska tillgängliggöra historiskt kartmaterial över Skåne. Han är också aktuell med boken ”After Exposure – A Cyclopedia of Broken Cameras” (Morän 2021). 

  Måltid

  Anna Berghe arbetar sedan 10 år som konsult i olika projekt som rör mat- och dryck i regionen och skriver även om mat för guider och utländska magasin. Hon är också guide för Matkaravan Malmö och medlem i Skånes Dryckesproducenter.

  Arkitektur

  Tomas Lauri började som journalist på Västernorrlands Allehanda och kom sedermera till Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets kulturredaktioner. Läste i samband med det in en fil.kand. i litteratur, konst och statsvetenskap.  

  Tomas utbildade sig som 30-åring till arkitekt på KTH och drev därefter arkitektkontoret ARKLAB med tio anställda under 15 års tid i Stockholm. Tomas flyttade till Malmö för att starta Karlsson/Lauri Arkitekter 2019.

  Under alla år som arkitekt har Tomas varit verksam som arkitekturskribent, bland annat som chefredaktör för tidskriften Arkitektur och redaktör för snart 20 böcker om arkitektur, främst monografier om olika arkitektkontor.

  Mode

  Björn Lindén

  Turism och besöksnäring

  Camilla Jönsson har en bred bakgrund inom olika branscher och samhällssektorer, i allt från kommun, länsstyrelse, stiftelse och privata företag, har hon de senaste 12 åren haft fokus på besöksnäringen i olika former. I grunden finns en utbildning till ekolog, och fokus har under alla år legat på hållbara verksamheter och organisationer.

  Camilla är egen företagare inom besöksnäringen sedan 2012. Hon utvecklar två varumärken med olika profil: Robusta Äventyr som utvecklar flerdagars vandringar och matlagningskoncept över öppen eld samt Nyrups Naturhotell - en unik upplevelse med boende i yllehyddor i den skånska bokskogen, utan el, rinnande vatten och bilväg fram. Genom åren har Camilla haft olika uppdrag i styrelser och branschorganisationer. För tillfället är Camilla ordförande i Naturturismföretagen, branschorganisationen för svenska naturturismföretag.

  Film

  Magnus Paulsson är producent på Solid Entertainment AB, ett filmproduktionsbolag med bas i Malmö och grundade även Lund International Fantastic Film Festival 1995. Han är också ordförande för Södra Sveriges Filmproducentförening.

  Spel och media

  Johanna Nylander är utbildad dataspelsutvecklare och kulturproducent och sedan 2014 ansvarig för samhällsfrågor på branschorganisationen Dataspelsbranschen, där hon bland annat var med och startade det nationella samarbetsorganet Kreativ Sektor med närliggande kreativa branscher. Hon har tidigare varit nordisk marknadschef på en större mobilspelsutvecklare, och har även jobbat som opinionsskribent på några av landets större tidningar. Sedan 2008 har hon frilansat i olika omfattning som bland annat ledarkrönikör, författare, innehållsproducent och skribent.

  Form och design

  Niklas Madsen är grundare och VD på det experimentella design och innovations laboratoriet Superlab i Helsingborg. I över 15 år har Niklas studerat och trendspanat hur vi kommer bo, leva och arbeta i framtiden. Genom åren har han föreläst och arbetat med bolag som: IKEA, E-on, Citrix, Naturvårdsverket, Castellum och så vidare.

  Scenkonst

  Åsa Jensen är utbildad i företagsekonomi, drama-teater-film, medie- och kommunikationsvetenskap, teatervetenskap och kulturadministration vid Lunds universitet samt Malmö högskola. Tillsammans med Ola Hörling driver hon Skånska Operan och UnderhållningsPatrullen. Hon har även jobbat på bland annat Expressteatern, Kulturhuset Barbacka och som kulturutvecklare i Ystads kommun. Hon arbetar nu även som projektledare på Visit Lund AB.

 • Region Skånes etiska råd arbetar för att öka förståelsen och förmedla kunskap om en jämlik hälso-och sjukvård. Rådet yttrar sig i frågor som de får via hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är ett rådgivande organ, utan beslutsfunktion.

  Rådet tar inte ställning till enskilda forskningsprojekt eller patientärenden, dess uppgift är att:

  • Stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor.
  • Främja kunskapsutveckling inom det etiska området.
  • Stödja ledning och medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Skåne.
  • Vara en samtalspartner till lokala etiska råd/kommittéer.
 • Forsknings- och innovationsrådet (FIRS) är ett forum för att diskutera Skånes utveckling inom forskning och innovation. FIRS är inget traditionellt beslutsmöte. Det är ett forum för att diskutera och agera tillsammans på de möjligheter vi ser. FIRS roll är att hitta sätt för hur vi driver gemensamma frågor framåt, och därmed initiera processer som vi ser som nödvändiga.

  FIRS består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens universitet och högskolor, kommunrepresentanter från bland annat Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg, Kommunförbundet, samt näringslivet.

 • Läkemedelsrådet är ett expertorgan som ska utveckla och samordna läkemedelsfrågor inom Region Skåne. Läkemedelsrådet är också den regionala läkemedelskommittén. 

  Till Läkemedelsrådet knyts sakkunniga inom läkemedelsområdet. De ska tillsammans arbeta för en medicinskt ändamålsenlig, effektiv, säker och hälsoekonomisk användning av läkemedel inom sjukvården i Skåne.

  På Vardgivare.skane.se finns mer information och där hittar du också ledamöterna i rådet:

 • Region Skånes metod- och prioriteringsråd (MP-rådet) är Region Skånes råd för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Till sin hjälp har rådet experter inom olika områden, såsom medicin, etik och hälsoekonomi. Rådet lämnar yttranden till Region Skånes kunskapsstyrningsråd samt till hälso- och sjukvårdsdirektörer i Södra sjukvårdsregionen, som sedan tar beslut om vidare hantering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.