Region Skånes insatser kring oro och ångest

Många känner en oro eller rädsla över det som händer i Ukraina. Nedan har vi samlat ett urval av de insatser som Region Skåne gör för att erbjuda stöd.

Råd till dig som påverkats av en allvarlig händelse.


På 1177.se finns råd till den som påverkats av en allvarlig händelse. Både till föräldrar, om hur de kan pratar med sina barn, och stöd riktat direkt till barn och unga. Där finns också länkar till flera andra organisationer som erbjuder stöd, råd och hjälp.

Barn och ungas oro och rädsla för kriget i Ukraina (1177)

Barn och ungdomspsykiatrin i Skåne har samlat tips och råd för barn unga och som känner oro eller ångest. Här finns också information om hur de kan komma i kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin via telefon, chatt eller e-tjänster.

UMO

Många är oroliga eller rädda för det som händer i Ukraina nu. På UMO finns samlade råd om vad du som ung kan göra om du är orolig och mår dåligt.

BRIS – Barnens rätt i samhället

Region Skåne stöttar Barnens rätt i samhället (BRIS) verksamhet genom ekonomiskt bidrag. Dit kan barn och unga vända sig för få mer information, prata med en kurator eller med andra unga.

Barnverksamhet på behandlingscentrum för krigs- och tortyrskadade

Svenska Röda Korset, Malmö stad och Region Skåne har sedan 2013 gemensamt finansierat barnverksamheten på Svenska Röda Korsets Behandlingscentrum för tortyr- och krigsskadade i Malmö. På behandlingscentret drivs verksamhet för barn till krigs- och tortyrskadade i Malmö och resten av Region Skåne. Verksamheten är unik och erbjuder barn och unga ett relevant och välutvecklat stöd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.