Ukrainsk flagga som fladdrar i vinden mot en blå himmel

Region Skånes arbete med anledning av kriget i Ukraina

Här samlas information som rör Region Skånes arbete med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget i världen och Rysslands invasion av Ukraina.

Region Skånes arbete

Region Skåne ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera oavsett händelse eller kris.

I nuläget finns inte någon direkt påverkan på Region Skåne. Alla verksamheter drivs som vanligt.

Var uppmärksam på felaktig information

Det sprids en hel del felaktig information om kriget i sociala medier. Tänk på att vara uppmärksam och källkritisk. Dela inte information vidare om du inte vet vem som står bakom. Det förekommer även skadlig kod som kan spridas vidare i it-miljön. Öppna därför inte bilagor som exempelvis filmer, dokument och länkar från källor som du är tveksam till. 

Region Skåne redo att hjälpa till i krisen

Region Skåne kommer att bidra på de sätt som behövs i den kris som har uppstått i och med kriget i Ukraina. Engagemanget är stort och många vill hjälpa till. Det är viktigt att insatserna samordnas med andra myndigheter.

Vaccination mot covid-19

Personer som flytt kriget i Ukraina kan vaccineras hos vaccinatörer som kan ta emot personer som inte har svenskt personnummer. I nuläget görs detta på vårdcentraler eller vid någon av Region Skånes mobila vaccinationsenheter.

Låg vaccinationstäckning i Ukraina

Ett intensivt arbete pågår för att de människor som kommer till Skåne från Ukraina ska kunna erbjudas möjligheter till vaccination mot covid-19.

I samarbete med Migrationsverket, Länsstyrelsen och kommunerna pågår också planering för att genomföra riktade vaccinationsinsatser där mobila team åker ut ankomstboenden och andra samlingsplatser för att erbjuda vaccination.

Vård av personer som flytt från Ukraina

I dagsläget ska en person som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina och behöver vård få det som att de vore asylsökande. Det gäller både personer som är här enligt EUs massflyktsdirektiv och personer som är här enligt ramen för den fria rörligheten (möjlighet att vistas i EU-land utan uppehållstillstånd). I vanlig ordning ska de hänvisas till rätt vårdnivå för bästa omhändertagande.

Vårdgivare som möter människor som flytt som är i behov av vård ska erbjuda dem vård motsvarande det som ges till asylsökande.

Region Skåne bidrar i nationell läkemedelsdonation

Samtliga regioner i Sverige har enats om att gemensamt donera läkemedel till Ukraina. Det rör sig om ett fyrtiotal olika läkemedel från det Nationella läkemedelsförrådet.

Behovet av läkemedel till den ukrainska hälso- och sjukvården är stort. Genom EU:s samordning till stöd för Ukraina gjorde Socialstyrelsen nyligen en förfrågan till samtliga regioner om möjlighet att stödja med läkemedel och sjukvårdsutrustning.

Flera av de läkemedel som den ukrainska hälso- och sjukvården nu efterfrågar finns i det Nationella läkemedelsförrådet. Under pandemin har förrådet byggts upp, då regionerna gemensamt köpt in kritiska läkemedel. Donationerna bedöms inte påverka robustheten i regionernas läkemedelsförsörjning.

Regionernas gemensamma samordning av läkemedel hanteras av den så kallade fyrlänsgruppen; Region Skåne, Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppdrag att samordna transporter av läkemedel till Ukraina.

Flyktingar från Ukraina behöver inte ha biljett för att resa med Skånetrafiken

Från och med 1 november ska flyktingar från Ukraina som behöver resa kontakta Migrationsverket eller lösa biljett. 

Viktig information om du ska passera bron med ukrainsk bil, nödhjälp eller flyktingar

Alla personbilar med ukrainsk registreringsskylt får fram till den 31 augusti 2022 tillåtelse att köra över Øresundsbron utan att betala. Transporter med nödhjälp eller flyktingar måste på förhand godkännas för att få tillåtelse att passera utan att betala.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.