Skyltmanual

Alla ska hitta till och i Region Skånes lokaler. All skyltning inom Region Skåne utgår ifrån vårt skyltprogram och vår skyltmanual. 

Skyltningen måste vara tillförlitlig. Vi begränsar antalet skyltar samtidigt som vi säkerställer att besökarna känner sig trygga genom hela skyltningen. Skyltarna ska vara lätta att underhålla, förändra och hantera.

Vi följer skyltmanualen i samband med ny- och ombyggnation och då vi skyltar om av andra skäl.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter