Skyltmanual

Alla ska hitta till och i Region Skånes lokaler. All skyltning inom Region Skåne utgår ifrån vårt skyltprogram och vår skyltmanual. 

Skyltningen måste vara tillförlitlig. Vi begränsar antalet skyltar samtidigt som vi säkerställer att besökarna känner sig trygga genom hela skyltningen. Skyltarna ska vara lätta att underhålla, förändra och hantera.

Vi följer skyltmanualen i samband med ny- och ombyggnation och då vi skyltar om av andra skäl.

Region Skånes skyltmanual (pdf, 2 mb)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter