Poddar

Poddar (podcasts) av och med Region Skåne.

Alla föds nakna - en podcast om likarätt

Hur har vi det med allas lika rättigheter och möjligheter? Hur arbetar Region Skåne med dessa frågor? Detta är podcasten som lyfter likarättsfrågor ur flera olika perspektiv. De som medverkar är de som vet - för att du också ska veta.

Lyssna

Chefspodden

Region Skånes chefspodd finns för att ge sammanhang, riktning och inspiration till dig som ledare i Region Skåne. Anna Strömblad, kommunikationsdirektör intervjuar och samtalar med ledande nyckelpersoner om vår organisations viktigaste utvecklingsfrågor. Du får höra människan bakom titeln och resonemangen bakom strategierna.

Lyssna

Global kirurgi, internationell barnsjukvård

I denna podd-serie träffar vi läkarstuderande på Skånes universitetssjukhus som just är hemkomna från Harare, Zimbabwe. Studenterna går sista terminen på läkarprogrammet och har under fem veckor deltagit i en studentvald kurs i global kirurgi och internationell barnsjukvård, ”Kirurgi och pediatrik i låg- och medelinkomstländer” som arrangeras i samarbete med Harvard Medical School.

Lyssna

Helt Okej!

Region Skåne vill här i en diskussion med unga vuxna, ledd av Kattis Ahlström, skapa debatt och förståelse för livets upp- och nedgångar, att det under perioder i livet är helt okej att må psykiskt dåligt och att vi alltför ofta försöker medikalisera bort livets problem.

Lyssna

Mindfulnessbaserad stressreduktion

Guidade mindfulnessövningar.

Lyssna

SDV-podden

Häng med och lyssna på obefintligt förberedda, lätt lösryckta samtal om arbetet med att införa ett nytt digitalt vårdsystem i Skåne. Ständigt återkommande är Fredrik Jonsson, kliniskt ansvarig för utrullningen av SDV och Klas Andersson, kommunikatör i SDV.

Lyssna

Så här ligger det till

I denna poddserie från Arbets- och miljömedicin Syd (Region Skåne, Region Blekinge, Region Halland och Region Kronoberg) besvaras frågor som till exempel vad det innebär att vara yrkeshygieniker, vilka yrkesgrupper som ligger i farozonen för att få vibrationsskador, varför fler kvinnor än män drabbas av belastningsskador och varför belastningsskador inom vissa yrkesgrupper är så vanliga.

Lyssna

Ta hand om dig!

I "Ta hand om dig!" pratar läkare, sköterskor och unga vuxna om våra levnadsvanor, till exempel alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och kostvanor, kopplat till stora folksjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar.

Lyssna

Träning i mindfulness

Guidade mindfulnessövningar.

Lyssna

Vetenskap & hälsa

Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa från Lunds universitet, Malmö universitet och Region Skåne.

Lyssna

Vi följer livet

Hur är det att leva med diabetes? Hur är det att inte kunna ta för givet att man kan få barn? I podcastserien ”Vi följer livet” får du höra patienter och anhörigas egna berättelser. Poddserien innehåller även inslag från medicinska experter från Skånes universitetssjukhus som berättar om det aktuella ämnet.

Lyssna

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter