Lokala logotyper

Verksamheter inom Region Skåne kan i vissa fall ha lokala logotyper.

I den lokala logotypen står koncernsymbolen utan koncernnamnet Region Skåne. I stället innehåller den lokala logotypen namnet på den lokala verksamheten, och under detta står "En del av Region Skåne".

Precis som koncernlogotypen kan lokala logotyper uppträda i fyra olika former; fullfärg, svart-vit, röd eller negativ. Alla fyra kan användas antingen med eller utan devis.

Region Skånes varumärkesguide innehåller anvisningar för hur logotyper ska placeras. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter