Hexagon och symboler

I varumärkesguiden finns våra grafiska element: hexagonen och symboler för de olika verksamheterna.

Hexagonen kan användas som komplement till logotypen i olika dokument. De olika symbolerna används för respektive verksamhet. Region Skånes varumärkesguide innehåller korrekta anvisningar.

Ladda ner

När du öppnar filen i InDesign lägger den sig som en palett med hexagonkombinationer/symboler som du enkelt kan dra och släppa där du vill ha dem i ditt dokument.

Därefter kan du ändra färg (utifrån Region Skånes färger) och storlek på dem. Linjestorleken anpassas automatiskt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter