• Koncernlogotyp

    Region Skånes koncernlogotyp utgörs av koncernsymbol och koncernnamn.

Kommunikation och varumärke

Region Skånes varumärkesguide ger kunskap, stöd och vägledning om Region Skånes varumärke, och de verktyg som finns tillgängliga.

Varumärket går som en röd tråd genom hela verksamheten. Den löper från organisationens vision till det vi gör och på det sätt vi agerar varje dag. Region Skånes varumärkesguide innehåller en sammanfattning av de viktigaste strategiska riktlinjer som fungerar som stöd för varumärkesarbetet.

Guiden innehåller även visuella riktlinjer samt information om vårt modervarumärke (Region Skåne) och hur det relaterar till våra två dottervarumärken (Skånetrafiken och Skånes universitetssjukhus).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.