Kommunikation och varumärke

Region Skånes varumärke handlar om organisationen Region Skåne, men även om det Skåne vi bidrar till att skapa.

Oberoende av om vi arbetar med vård och hälsa, regional utveckling, kollektivtrafik eller kultur finns det  behov av gemensamma anvisningar och policydokument. Dessa finns samlade i en varumärkesguide.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter