Kommunikation och varumärke

Region Skånes varumärke handlar om organisationen Region Skåne, men även om det Skåne vi bidrar till att skapa.

Region Skånes vision är "Skåne – livskvalitet i världsklass" och genomsyrar allt vi gör.

Oberoende av om vi arbetar med vård och hälsa, regional utveckling, kollektivtrafik eller kultur finns det  behov av gemensamma anvisningar och policydokument. Dessa finns samlade i en varumärkesguide.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter