Program och emissioner

Kort fakta om våra marknadsprogram.

MTN

Arrangör: Nordea Bank

Dealers: Nordea Bank, Danske Bank, Svenska Handelsbanken,
SEB, Swedbank, DNB
Rambelopp: 10 miljarder SEK eller motvärde i NOK
Löptid: 1-10 år

Landstingscertifikat

Arrangör: DNB

Dealers: DNB Bank, SEB, Danske Bank
Rambelopp: 2 miljarder SEK
Löptid: Högst 1 år

Våra prospekt och informationsblad hittar ni som nedladdningsbara dokument på denna sida.

Emissioner

Region Skåne ger ut kommunobligationer och landstingscertifikat. Vår målsättning är att skapa förutsägbarhet kring vår upplåning.

Upplåningsstrategi

Upplåningsstrategin gentemot marknaden baserar sig framförallt på:

  • Transparens
  • Investerarvård
  • Färre men större transaktioner
  • "Book building" används som emissionsförfarande
  • Även så kallade ”reverse inquiries” kan accepteras.

Utestående emissioner

Emissioner i MTN-programmet

Likviddag Låne-nr ISIN Belopp Löptid Slut-förfall Ränte-nivå Typ
2021-06-01 113 SE001
3360260
700 Mkr 5 år 2026-06-01 Fast 0,43 Grön
2020-11-11 112 SE001
2676237
1 300 Mkr 7 år 2027-11-11 Fast 0,28 Grön
2020-04-09 *2 111 SE001
3103934
300 Mkr 3,5 år 2023-10-09 Stibor 3m+ 15 bp  
2020-01-15 110 SE001
2193969
350 Mkr 5 år 2025-01-15 Fast 0,505 Grön
2020-01-15 *2 109 SE001
2193951
850 Mkr 5 år 2025-01-15 Stibor 3m+ 14 bp Grön
2019-02-05 108 SE001
1426063
300 Mkr 5 år 2024-02-05 Fast 0,670 Grön
2019-02-05 *1 107 SE001
1426055
700 Mkr 5 år 2024-02-05 Stibor 3m + 20 bp Grön
2018-06-12 106 SE001
0832857
700 Mkr 5 år 2023-06-12 Fast 0,598 Grön
2018-06-12 *1 105 SE001
0832840
300 Mkr 5 år 2023-06-12 Stibor 3m + 16 bp Grön
2016-10-18 104 SE000
9190499
425 Mkr 5 år 2021-10-18 Fast 0,328 Grön
2016-10-18 *1 103 SE000
9190480
775 Mkr 5 år 2021-10-18 Stibor 3m + 29 bp Grön

*1 Emitterad till överkurs +100 bp
*2 Emitterad till överkurs +75 bp

Emissioner i certifikatprogrammet

Likviddag Belopp Löptid Slutförfall Räntenivå %
2021-06-14 700 Mkr 3 mån 2021-09-14 -0,125
2020-06-23 400 Mkr 4 mån 2020-09-23 0,035
2020-04-21 500 Mkr 5 mån 2020-08-26 0,130
2020-01-13 300 Mkr 3 mån 2020-04-14 0,983

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.