Program och emissioner

Kort fakta om våra marknadsprogram.

MTN

Arrangör Nordea Bank

Dealers Nordea Bank, Danske Bank, Svenska Handelsbanken,
S E B, Swedbank
Rambelopp 5 miljarder SEK
Löptid 1-10 år

Landstingscertifikat

Arrangör DNB

Dealers DNB Bank, S E B, Danske Bank
Rambelopp 2 miljarder SEK
Löptid Högst 1 år

Våra prospekt och informationsblad hittar ni på följande länkar

MTN-program
Landstingscertifikatprogram

Emissioner

Region Skåne ger ut kommunobligationer och landstingscertifikat. Vår målsättning är att skapa förutsägbarhet kring vår upplåning.

Upplåningsstrategi

Upplåningsstrategin gentemot marknaden baserar sig framförallt på

  • Transparens
  • Investerarvård
  • Färre men större transaktioner
  • "Book building" används som emissionsförfarande
  • Vi är öppna för så kallade ”reverse inquiries” som kan accepteras om behovet finns.

Senaste emissioner

Emissioner i MTN-programmet:

 Månad, År  Belopp Löptid   Slutförfall  Räntenivå
Oktober 2016* 775 Mkr 5 år 2021-10-18 Stibor 3m + 29 bp
Oktober 2016 425 Mkr 5 år 2021-10-18 Fast 0,328
December 2015  500 Mkr  5 år  2020-12-07 Stibor 3m + 58 bp
November 2015  600 Mkr  4 år  2019-11-13 Stibor 3m + 47 bp

* Emitterad till överkurs +100 bp

Emissioner i certifikatprogrammet:

Emissionsdag Belopp Löptid Slutförfall Räntenivå %
2017-09-27 250 Mkr 4 mån 2018-01-29 -0,611
2017-06-27 600 Mkr 3 mån 2017-09-29 -0,575
2017-03-27 600 Mkr 3 mån 2017-06-29 -0,532
2016-09-07 700 Mkr 3 mån 2016-12-07 - 0,634
2016-06-17 300 Mkr 4 mån 2016-10-17 - 0,475
2016-06-17 300 Mkr 4 mån 2016-10-17 - 0,472
2016-06-07 500 Mkr 3 mån 2016-09-07 - 0,442
2016-06-07 200 Mkr 3 mån 2016-09-07 - 0,455

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter