Program och emissioner

Kort fakta om våra marknadsprogram.

MTN

Arrangör Nordea Bank

Dealers Nordea Bank, Danske Bank, Svenska Handelsbanken,
S E B, Swedbank
Rambelopp 5 miljarder SEK
Löptid 1-10 år

Landstingscertifikat

Arrangör DNB

Dealers DNB Bank, S E B, Danske Bank
Rambelopp 2 miljarder SEK
Löptid Högst 1 år

Våra prospekt och informationsblad hittar ni som nedladdningbara dokument på denna sida.

Emissioner

Region Skåne ger ut kommunobligationer och landstingscertifikat. Vår målsättning är att skapa förutsägbarhet kring vår upplåning.

Upplåningsstrategi

Upplåningsstrategin gentemot marknaden baserar sig framförallt på

  • Transparens
  • Investerarvård
  • Färre men större transaktioner
  • "Book building" används som emissionsförfarande
  • Vi är öppna för så kallade ”reverse inquiries” som kan accepteras om behovet finns.

Senaste emissioner

Emissioner i MTN-programmet:

 Månad, År  Belopp Löptid   Slutförfall  Räntenivå Typ
Februari 2019* 700 Mkr 5 år 2024-02-05 Stibor 3m + 20 bp Grön
Februari 2019 300 Mkr 5 år 2024-02-05 Fast 0,670 Grön
Juni 2018* 300 Mkr 5 år 2023-06-12 Stibor 3m + 16 bp Grön
Juni 2018 700 Mkr 5 år 2023-06-12 Fast 0,598 Grön
Oktober 2016* 775 Mkr 5 år 2021-10-18 Stibor 3m + 29 bp Grön
Oktober 2016 425 Mkr 5 år 2021-10-18 Fast 0,328 Grön
December 2015  500 Mkr  5 år  2020-12-07 Stibor 3m + 58 bp  
November 2015  600 Mkr  4 år  2019-11-13 Stibor 3m + 47 bp  

* Emitterad till överkurs +100 bp

Emissioner i certifikatprogrammet:

Emissionsdag Belopp Löptid Slutförfall Räntenivå %
2019-01-15 500 Mkr 3 mån 2019-04-17 -0,176
2018-11-07 600 Mkr 3 mån 2019-02-08 -0,630
2018-08-14 500 Mkr 3 mån 2018-11-16 -0,500
2018-04-13 300 Mkr 2 mån 2018-06-15 -0,485
2018-03-16 400 Mkr 3 mån 2018-06-20 -0,502
2018-01-17 300 Mkr 3 mån 2018-04-17 -0,501

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter