Program och emissioner

Kort fakta om våra marknadsprogram.

MTN

Arrangör Nordea Bank

Dealers Nordea Bank, Danske Bank, Svenska Handelsbanken,
SEB, Swedbank, DNB
Rambelopp 10 miljarder SEK eller motvärde i NOK
Löptid 1-10 år

Landstingscertifikat

Arrangör DNB

Dealers DNB Bank, SE B, Danske Bank
Rambelopp 2 miljarder SEK
Löptid Högst 1 år

Våra prospekt och informationsblad hittar ni som nedladdningsbara dokument på denna sida.

Emissioner

Region Skåne ger ut kommunobligationer och landstingscertifikat. Vår målsättning är att skapa förutsägbarhet kring vår upplåning.

Upplåningsstrategi

Upplåningsstrategin gentemot marknaden baserar sig framförallt på

  • Transparens
  • Investerarvård
  • Färre men större transaktioner
  • "Book building" används som emissionsförfarande
  • Vi är öppna för så kallade ”reverse inquiries” som kan accepteras om behovet finns.

Senaste emissioner

Emissioner i MTN-programmet:

 Månad, År  Belopp Löptid   Slutförfall  Räntenivå Typ
November 2020 1 300 Mkr 7 år 2027-11-11 Fast 0,28 Grön
April 2020*2 300 Mkr 3,5 år 2023-10-09 Stibor 3m+ 15 bp  
Januari 2020*2 850 Mkr 5 år 2025-01-15 Stibor 3m+ 14 bp Grön
Januari 2020 350 Mkr 5 år 2025-01-15 Fast 0,505 Grön
Februari 2019*1 700 Mkr 5 år 2024-02-05 Stibor 3m + 20 bp Grön
Februari 2019 300 Mkr 5 år 2024-02-05 Fast 0,670 Grön
Juni 2018*1 300 Mkr 5 år 2023-06-12 Stibor 3m + 16 bp Grön
Juni 2018 700 Mkr 5 år 2023-06-12 Fast 0,598 Grön
Oktober 2016*1 775 Mkr 5 år 2021-10-18 Stibor 3m + 29 bp Grön
Oktober 2016 425 Mkr 5 år 2021-10-18 Fast 0,328 Grön

*1 Emitterad till överkurs +100 bp

*2 Emitterad till överkurs +75 bp

Emissioner i certifikatprogrammet:

Likviddag Belopp Löptid Slutförfall Räntenivå %
2020-06-23 400 Mkr 4 mån 2020-09-23 0,035
2020-04-21 500 Mkr 5 mån 2020-08-26 0,130
2020-01-13 300 Mkr 3 mån 2020-04-14 0,983
2019-12-13 300 Mkr 1 mån 2020-01-13 -0,050
2019-11-20 500 Mkr 3 mån 2020-02-20 -0,050
2019-06-14 500 Mkr 5 mån 2019-11-20 -0,140
2019-05-06 300 Mkr 4 mån 2019-09-06 -0,171

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!