Finansinformation

Regionfullmäktige beslutade 2015 om en ny finansieringsstrategi vilken innebär att Region Skånes finansiering framöver framförallt ska ske via etablerade marknadsprogram.

I sin upplåning använder sig Region Skåne av ett långfristigt MTN-program (Middle Term Note) med en ram som i augusti 2019 utökades med fem miljarder SEK till tio miljarder SEK. För den kortfristiga upplåningen utnyttjas ett landstingscertifikatprogram med en ram på två miljarder SEK.

Bilaterala lån

I regionfullmäktiges beslut ingick även att Region Skåne fortlöpande ska teckna bilaterala låneramar med Europeiska Investeringsbanken (EIB) att användas dels som konkurrensutsättning till marknadsprogrammen och dels kunna användas som reservupplåning i de fall marknaden har fel prissättning eller av annan anledning inte fungerar tillfredsställande.

Region Skåne har tecknat bilaterala lån i form av projektfinansiering med EIB om 2,5 miljarder SEK med investeringarna på Helsingborgs sjukhusområde som underliggande projekt. Därutöver har ny ram tecknats med EIB i april 2020 omfattande 3,5 miljarder SEK för nya sjukhusbyggnader på Malmö sjukhusområde.  

Region Skåne har sedan tidigare bland annat tecknat leasingavtal för en del av Skånetrafikens anskaffning av Öresundståg.

Mars 2020 uppgick upplåningen enligt följande (miljoner SEK):

  • MTN-program 4957 varav gröna obligationer 4457
  • Landstingscertifikatprogram 300
  • Bilaterala lån 1800
  • Leasingfinansiering 928
  • Summa 7985

Kreditbetyg

Region Skåne genomgick sin första ratingprocess 2015 och fick sitt första betyg AA+ av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s. Sedan dess har ratingbetyget varit oförändrat.

Bolag

Bolagens finansiella verksamhet samordnas och sköts av Region Skåne. För närvarande är de flesta av bolagen driftbolag och därför har inget av bolagen någon långfristig låneskuld. Likviditetshanteringen samordnas inom Region Skånes koncernkontosystem.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter