Finansinformation

Region Skånes finansieringsstrategi, som beslutats av regionfullmäktige, innebär att Region Skånes finansiering framförallt ska ske via etablerade marknadsprogram.

Region Skåne använder sig av ett långfristigt MTN-program (Middle Term Note) med en ram som i augusti 2019 utökades med fem miljarder SEK till tio miljarder SEK. För den kortfristiga upplåningen utnyttjas ett landstingscertifikatprogram med en ram på två miljarder SEK.

Bilaterala lån

I finansieringsstrategin ingår även att Region Skåne fortlöpande ska teckna bilaterala låneramar med Europeiska Investeringsbanken (EIB) att användas dels som konkurrensutsättning till marknadsprogrammen och dels kunna användas som reservupplåning i de fall marknaden har fel prissättning eller av annan anledning inte fungerar tillfredsställande.

Region Skåne har tecknat bilaterala lån i form av projektfinansiering med EIB omfattande 3,5 miljarder SEK för nya sjukhusbyggnader på Malmö sjukhusområde.  

Region Skåne har sedan tidigare bland annat tecknat leasingavtal för en del av Skånetrafikens anskaffning av Öresundståg.

Den 31 december 2021 uppgick upplåningen enligt följande (miljoner SEK):

  • MTN-program 6 722 varav gröna obligationer 6 420
  • Landstingscertifikatprogram 0
  • Bilaterala lån 800
  • Leasingfinansiering 849
  • Summa 8 371

Kreditbetyg

Region Skåne genomgick sin första ratingprocess 2015 och fick betyget AA+ av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s. Sedan dess har ratingbetyget utökats till att vara AA+ med positive outlook.

Bolag

Bolagens finansiella verksamhet samordnas och sköts av Region Skåne. För närvarande är de flesta av bolagen driftbolag och har därför inte någon egen långfristig låneskuld. Likviditetshanteringen samordnas inom Region Skånes koncernkontosystem.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.